Bel of mail: +32 495 70 92 54 | info@ivab.be

Acupunctuur

Als we dit woord opzoeken op Wikipedia, vinden we dat het afstamt van het Latijnse acus (= naald) en pungere (= steken). Oorspronkelijk komt deze behandelmethode uit China, waar ze al meer dan 2.500 jaar oud is. Aanzienlijk ouder dan onze westerse geneeskunde. In China is acupunctuur nauw verbonden met de Chinese filosofie. Acupunctuur is een oosterse geneeswijze waarbij er naalden in het lichaam geprikt worden om u te helpen genezen. Hiervoor is niet alleen een grondige kennis vereist van de acupunctuurpunten maar ook van de ziektebeelden die behandeld kunnen worden. Binnen de traditionele Chinese geneeskunde verklaart men ziekte en gezondheid (onder meer) via de volgende uitgangspunten (bron: Wikipedia):

  • Levensenergie (ook wel: chi) circuleert door 12 meridianen die vertakkingen hebben naar alle organen en lichaamsfuncties.
  • De realiteit is dualistisch geordend naar een van de tegengestelde kwaliteiten van chi: hetzij Yin (vrouwelijk, donker, koud, zacht, ontvangend, comprimerend, enzovoorts) dan wel Yang (mannelijk, licht, warm, hard, gevend, expanderend, enzovoorts.)
  • Fenomenen uit de natuur en het lichaam zijn geordend naar vijf groepen die elementen worden genoemd: water, hout, vuur, aarde en metaal. Deze 5 elementen vormen een cyclisch geheel.
  • Ziekte wordt toegeschreven aan een uit het evenwicht zijn van qi. Waar het normale stromen van qi geblokkeerd of anderszins uit balans raakt gaat dat gepaard met verschijnselen c.q. symptomen. Met praktijken zoals acupunctuur en qigong probeert men dit evenwicht te herstellen.

Hiernaast is er ook nog ooracupunctuur (of auriculotherapie), segmentale acupunctuur, moxatherapie en cupping. Naast een acupunctuurbehandeling kunt u ook nog een voorschrift krijgen voor Chinese kruiden. Ook hier is de behandeling gebaseerd op duizenden jaren Chinees onderzoek naar kruiden. De nadruk ligt hierbij op het versterken van de weerstand en het herstellen van een lichamelijk evenwicht.

Acupunctuur in België

In België heeft acupunctuur geen medische erkenning. Toch zijn er heel veel gediplomeerde dokters, kinesisten, ergotherapeuten, enzovoort, die zich bijgeschoold hebben en acupunctuur integreren in hun behandelingen. Dokters-acupuncturisten hebben dan ook sinds 1973 een associatie opgericht om acupunctuur erkend te krijgen: ABMA – BVGA. Daarnaast is er de BAF, de erkende beroepsvereniging voor acupunctuurbeoefenaars. Ook zij streven al jaren naar de erkenning van een wettelijk statuut. Op beide sites kunt u heel veel informatie terugvinden over acupunctuur en de behandelingen zelf.

Acupunctuur en terugbetalingen

  • Bij de Christelijke Mutualiteiten wordt acupunctuur niet terugbetaald. Sommige regionale afdelingen van CM betalen acupunctuur wel gedeeltelijk terug.
  • Bij de Socialistische Mutualiteiten wordt 10 euro per sessie met een maximum van 50 Euro per jaar terugbetaald (dit maximum geldt voor alle alternatieve behandelingen samen). De acupuncturist moet een arts zijn die door het Riziv erkend is, een diploma acupunctuur bezit en zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd heeft.
  • Bij de Neutrale ziekenfondsen 10 Euro per sessie, met een maximum van 50 euro per jaar (dit maximum geldt voor alle alternatieve disciplines samen, dus ook voor Osteopathy en Chiropraxie…). Voorwaarde is dat de behandeling gebeurt door een erkend arts..
  • Liberale Ziekenfondsen: 10 euro per zitting/behandeling acupunctuur met een maximum van 6 behandelingen per jaar (dit maximum geldt voor alle alternatieve behandelingen samen). De behandeling moet worden uitgevoerd door personen die een door de beroepsvereniging erkende opleiding hebben genoten en een getuigschrift van het ziekenfonds hebben.
  • Onafhankelijke Ziekenfondsen: € 10,00 per zitting, tot 5 zittingen per persoon per kalenderjaar (soms € 10,00 extra voor 10 extra zittingen per gezin/per kalenderjaar). Het maximum geldt voor alle alternatieve behandelingen samen.De behandeling moet gebeuren door een geneesheer of kinesist en de verstrekker oefent zijn beroep uit conform de wettelijke bepalingen.

Een lijst met erkende zorgverstrekkers is meestal te vinden op de website van het ziekenfonds.